Valtavan datamäärän kanssa törmäät varmasti seuraavan kysymykseen: Kuinka prosessoin datan liiketoimintanäkemykseksi tehokkaasti? Meillä on ratkaisu tähän! Sinä tarvitset data engineerin apua. Voimme auttaa sinua integroimaan dataa monista eri lähteistä, kuten tietovarastoista, tietojärjestelmistä, data lakeista, operatiivisista järjestelmistä tai pilvipalveluista, suoraan aggregaatioon.

Integraatio

Data on yksi tärkeimmistä operatiivisista vahvuuksistasi. Sen takia datan tulisi aina olla käytettävissä paikassa, josta se on helppo löytää. Integraation avulla eri järjestelmistä saadaan luotua yksi toimiva kokonaisuus, joka mahdollistaa liiketoiminnan tehokkaamman kehittämisen. Näin olennainen tieto on nopeammin ja hallitummin siellä, missä sitä tarvitaan.

Integraation avulla saat arvokasta ja merkityksellistä tietoa yrityksesi eri prosesseista. Kokonainen integraatio ratkaisu tuottaa luotettavaa dataa analyysien avuksi. Integraation ansiosta esimerkiksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) voi hakea asiakastiedot asiakkuudenhallintajärjestelmästä (CRM) tai myynnistä saatu data voi siirtyä suoraa raportointiin. Data integraatioiden avulla voit hyödyntää dataa tehokkaammin ja saat sen helposti käytettäväksi niille, jotka sitä tarvitsevat.

Aggregaatio

Data aggregaatio on merkittävä osa tiedolla johtamisen prosessia. Siinä haluttu data etsitään, kerätään ja viedään suppeassa formaatissa tiedostoon, jotta siitä voidaan ajaa raportteihin, analyyseihin tai saada haluttu tieto esille. Me varmistamme sinulle reaaliaikaisen raportoinnin ilman, että menetät tarvittavan datan tiedolla johtamiseen. Meillä on monien vuosien kokemus data aggregaatiosta sekä datan jaottelusta raportoinnin avuksi. Loistava tekninen työ ja varmat taustatoiminnot takaavat sen, että data on laadukasta ja sen käyttö on helppoa.