Project Description

Jokainen tuntee pilvipalveluiden hyödyt. Mutta kuinka pilveen kannattaa mennä, jos aikaisempaa kokemusta palveluiden hankinnasta ei ole?

Pilviteknologia on mullistanut ja tulee edelleen mullistamaan monien yritysten tapaa käsitellä liiketoiminnalle kriittistä tietoa. Pilvipalvelut ovat kuuma aihe ja niiden hyödyt, kuten nopea ja rajaton skaalattavuus ja valtava laskentateho, tunnetaan
laajalti.

”Pilvipalvelut mahdollistavat esimerkiksi toimitusjärjestelmien nimiketietokantojen nopeamman käsittelyn tai markkinoinnin tehokkuuden arvioinnin”, luettelee PK-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen erikoistuneen Systencessin toimitusjohtaja Pete Tahvanainen. Systencess toimii yritysten kumppanina uusien pilviratkaisuiden käyttöönotossa ja hallinnoinnissa.

Tahvanainen vertaa nykyasetelmaa vuosikymmenen takaiseen, jolloin konetehoa ostettiin kalliilla rahalla ja hitaasti omiin paikallisiin palvelinkeskuksiin.

”Nykyään työkalut saadaan käyttöön lähes välittömästi. Yhdellä tilauksella pääsee käsiksi valtavaan kapasiteettiin, ja sitä voi koska tahansa edelleen skaalata ylöspäin. Tässä mielessä liiketoiminnan kehittäminen on enää vain näkemyksestä kiinni.”

KUINKA LÄHTEÄ LIIKKEELLE?

Laskentatehon hinnat ovat laskeneet tasaisesti: oikein hyödynnetyt pilvipalvelut auttavat saamaan aikaan enemmän vähemmällä.

”Kuitenkaan lähimainkaan kaikki eivät tiedä, kuinka pilvipalveluita voitaisiin hyödyntää juuri omassa liiketoiminnassa, tai kuinka ensimmäisiä askeleita kohti pilveä kannattaisi ottaa.”

Eräs ennakkoluulo pilveä kohtaan liittyy yritysten omien servereiden suosimiseen. Tahvanainen haastaa näkemyksen fyysisten muurien taakse suljettavan tiedon varmuudesta.

”Lokaalisti säilytettävät tiedot eivät ole kotiserverillä sen turvallisempia. Itse asiassa pilvessä tiedot ovat paremmassa tallessa ja niiden hallinnointi on yksinkertaisempaa.”

Tahvanaisen mukaan ratkaisevaa pilvipalveluihin siirtymisessä on asiakkaan tietoturvan ja tietohallinnon taso.

”Jos tietoturva on hyvällä mallilla, siirtyminen on hyvinkin yksinkertaista. Jos taas tietoturva ja tiedostojen hallinta on retuperällä, riskit kasvavat pilveen mentäessä.”

Vaikka kokonaiskuva omasta toiminnasta olisi selkeä, tarvitaan näkemystä myös markkinoiden tarjontaan.

”Tarjontaa on aivan valtavasti. Tästä syystä voi olla vaikeaa tietää millaisia palveluita kannattaa yhdistää toisiinsa. Riippuu esimerkiksi kovasti asiakkaan tilanteesta, onko hänen tarpeensa SaaS-, PaaS- vai IaaS-tyyppinen. Asiantuntijan käyttö on aina edullisempi vaihtoehto kuin maksaa oppirahat liian suurista investoinneista tai tehottomista palveluista.”

Artikkeli on julkaistu aiemmin Calculus.com Oy:n asiantuntijajulkaisussa.